Kategorie

Odstraňovač sazí SADPAL 1 kg

SKLADEM Odstraňovač sazí SADPAL 1 kg
Výrobce: EU
Model: SADPAL
Dostupnost: Skladem
CZK
250
Naše cena 250 Kč
Bez daně: 207 Kč
Množství:  

SADPAL

Katalyzační prostředek k dopalování sazí, nehořlavý, neexplozivní

Řešení problémů s čištěním pecí a krbů ! ! !

Používání Sadpalu:

Po rozehřátí topeniště nasypte množství odpovídající objemu plné lžičky Sadpalu přímo do ohně do žáru (k dávkování použijte plastovou lžičku). Po přibližně 30 minutách v případě potřeby vsypte druhou dávku stejným způsobem. Časové intervaly mezi čištěními zvolte experimentálně, podle toho jak rychle se vám v krbu začnou opět saze usazovat. Do pecí s dávkovačem Sadpal sypte přímo na podávací zařízení (v zásobníku by mohl způsobit korozi). Při pravidelném používání stačí jedna lžička na 3-6 kg žáru. V každém peci a krbu proces spalování probíhá jinak a podle toho se může lišit i dávkování Sadpalu. Obecně je lepší dávkovat méně a častěji, než odhadnete správnou dávku. K suchým palivům - uhlí, dřevo, piliny - postačí méně přípravku. U mokrých paliv jsou dávky o něco větší.

POZOR ! Zbytky Sadpalu spolu s pytlíkem spalte v ohni.

Přípravek je směsí anorganických solí, které pohlcují vlhko ze vzduchu, proto je nutné skladovat Sadpal v originálním balení. Skladujte v suché, větrané místnosti, bez kontaktu s kovovými předměty (může způsobit korozi). Zavlhnutý Sadpal neztrácí své vlastnosti, stává se akorát více „hlinitý“ což může ztížit dávkování. V případě potřeby lze přípravek vysušit, ponecháním otevřeného pytlíku v suché větrané místnosti nebo na teplém místě. Po vyschnutí opět zabraňte pohlcování vlhka ze vzduchu. Po ukončení dávkování je nutné zbytky Sadpalu zamést a vhodit do ohně. Korozivní vlastnosti přípravku se nepůsobí v topeništi a při procesu spalování.

Prostředek testován na působení na zdraví, životní prostředí, působení na kovy.

 

Bezpečnostní a hygienické pokyny:

- prostředek obsahuje síran měďnatý

- R 22 - působí nepříznivě po pozření

- R 36/38 - dráždí kůži a oči

- R 50/53 - toxicky působí na vodní organismy, způsobuje dlouhodobé znečištění vodního prostředí

- S 2 - chraňte před dětmi

- S 22 - nevdechujte pyly

- S 26 - po kontaktu s očima okamžitě propláchněte velkým množstvím vody

- S 37 - noste ochranné rukavice

- S 46 - v případě pozření neprodleně vyhledejte lékaře - ukažte obal nebo etiketu

- S 61 - zabraňte kontaktu s životním prostředím

- Postupujte podle návodu k použití

 

 

 

kamna-prity.cz

Doporučujeme

Baterie-shop.cz   Kamnakrby.cz   Magazín